از طریق راههای ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

 

دفتر پردیس:

76294108

76294079

 

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، خیابان ملک،

شماره 30 واحد12

 

تلفنهای دفتر مرکزی:

77516915

77516916

 

آدرس سایت:

   PardisAra.com